Ingen meldte seg da Joralf døde

- Jeg vet ikke hvor mange som kommer. Eller om det kommer noen i det hele tatt.