- Det er bred enighet om å utvide lærerutdanningen med ett år. Men antallet praksisdager økes med bare ti, og man kutter pedagogikk med 25 prosent fordi KRLE skal presses inn. Det er absolutt total feil utvikling, sa Giske foran flere hundre lærere.

Villspor

Fra høsten blir lærerutdanningen femårig og utdanningen blir en integrert masterutdanning. Giske mener ett års utvidelse av studiet hvor studentene skal skrive masteroppgave, og ikke praktisere mer er et villspor.

Debatten ble ledet av Harald Eia som etter sitt knallharde utspill for en snau måned siden aldri har opplevd så mange tilbakemeldinger. Både lærere, barn og voksne uttrykte stor enighet med Eias frustrasjon over vanskelige skolebøker, for mye stoff de skal gjennom, og at elever kjeder seg og ikke føler de lærer noe.

LES OGSÅ: Rekordsøkning til NTNU

Svake resultater

Eia viste til hva som står i lærerløftet, og skrev det om til sine egne ord:

* Norsk skole er ineffektiv. Vi får mindre igjen for pengene vi bruker på den.

* Studentene bruker vesentlig mindre tid på studiene enn andre studier.

Han refererte også til en SSB-rapport om PIAAC (tester de voksnes ferdigheter, journ.anm.) som viser at personer under 25 år har lavere ferdighetsnivå i både lesing og tallforståelse enn befolkningen som helhet. I leseferdighet ligger unge voksne klart under OECD-snittet. Han viste til flere oppslag i media som viste bekymring for skole og lærerutdanningen.

- Hva kan vi gjøre, spurte Eia.

Og Giske svarte:

- Det snakkes om krise i norsk skole, det er jeg helt uenig i. Dette du viser er bare ett bilde. Men det er en krise i norsk lærerutdanning. Der kan jeg kalle det krise, sa han.

Mange ledige plasser

Giske mener læreryrket ikke oppleves som attraktiv karrierevei. Han viste til at det sto 500 plasser ledige på lærerutdanningen fjor høst.

- Og det i en situasjon hvor 70000 unge mennesker står utenfor utdanning og arbeid. Fem år etter at GLU-studentene (grunnskolelærerutdanning) begynte, ett år lengre tid enn det skulle ta, så var 50 prosent ferdige med studiene sine. Og i gjennomsnitt bruker studentene 30 timer i uka på studiene, mens medisinstudenten bruker 42–43 timer. Det betyr at medisinstudenten har fått et ekstra år i løpet av tre år, sa Giske.

Les også: Trenger flere mestere enn mastere

Øke konkurransen

Han drømmer om en lærerutdanning hvor de beste lærerne og veilederne i skoler, som er knyttet til lærerstedet, jobber intensivt med å sette teori om til praksis og la praksis stimulere til teorien. Flere mentorer og sterkere faglige veiledere.

- Den lærerutdanningen ville 19-åringene drømt om. Man tror at opptakskrav på lærerutdanningen blir kjempehøy bare man setter høye nok karakterkrav. Men man må gjøre konkurransen stor om å bli lærer, da får du høye inntakskrav, sa Giske, og høstet applaus.

- Hva vil Ap?

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener Giskes kriseutspill er feil.

- Vi bruker flere hundre millioner på reformen av lærerutdanningen. Det å skrive master er jo nettopp en øvelse i pedagogikk og praksis, si Røe Isaksen til Adresseavisen etter debatten.

Han mener Ap kun er opptatt over antall praksisdager, mens hans regjering er opptatt av kvaliteten i praksisperioden.

- Jeg er usikker på hva Ap egentlig mener. Vil de ha master eller ikke master De har vinglet flere ganger. Hvis Ap ønsker fem års lærerutdanning, men ikke master kan det skape stor usikkerhet, sier Røe Isaksen.

Forbedre - ikke reversere

- Vil dere reversere hvis dere kommer i regjering, Giske?

- Nei, men det vil bli forbedret. Det er veldig bra med fordypning faglig og akademisk, men det må legges mer vekt på pedagogikk og praksis. Og klarer vi å få studentene til å bruke 37,5 time i uka på studier ville studentene fått ekstra læring.

- Men elevene må jo få tid til å skrive master, og det gjør man i femte året, ikke sant?

- Jo, noen kan skrive en master. Det har folk gjort i alle tider. Men det er villspor å utvide med ett år, men ikke gjøre mer med praksis og pedagogikk, gjentar han.

- Er det ikke egentlig ganske stor enighet i norsk skolepolitikk?

- Jo, det er mye større nå enn på mange år. Og Røe Isaksen gjør ikke mye feil, men han gjør så lite, mener Giske.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter