Mener Bjørnbet og AUF-Hole bør fratre sine tillitsverv inntil saken er avsluttet

foto