Mer til eldre, vei og veiter – mye mindre til kultur

foto