Utsetter planlagte togavganger grunnet korona

foto