Ørland-ordfører trekker seg etter plagiering

foto