Vil gi elever oppholdsforbud ved Rosenborg skole

foto