- Vi får besøk av Multiconsult på mandag, så nå blir det støydempende tiltak på oss også. Det virker som om hele nabolaget her får det samme tilbudet nå, sier Hovde.

Har skapt usikkerhet

Han og familien bor i et hus fra 2005, bygd etter datidens standard og krav til støydemping. Huset ligger i Reksterbrget og befinner seg i såkalt gul sone, det vil si et stykke unna selve flystasjonen. Boligfeltet er likevel så nærme flystasjonen at det har vært knyttet mye usikkerhet til hvilke eiendommer som kan bli berørt av støy.

- Vi vet jo ennå ikke om det vil bli merkbart mer støy når de nye flyene kommer i november, men det er helt supert at vi får tilbud om støyisolering nå. Hva støyisolering innebærer er foreløpig uklart. Det kan være snakk om å skifte vinduer og etterisolere tak og vegger, sier Hovde. som uansett synes det er kjempebra at rammene for tiltak nå utvides.

Tar ingen sjanser

- Vi er ikke av dem som ligger nærmest støyen, men det er tydelig at regjeringen ikke vil ta noen sjanser, sier Hovde.

Med de nye rammene vil nærmere 800 hus få tilbud om fysisk støydemping, i tillegg har 180 eiendommer fått tilbud om innløsning. Det betyr at om lag halvparten av alle eiendommene på Ørlandet nå får tilbud om støyreduserende tiltak.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter