Legekontorer ringes ned av elever med koronasymptomer: - Tiden vår kan brukes bedre

foto