- NS-barn og IS-barn: Det er én bokstav og 70 år imellom. Hvilke feilgrep skal vi la være å gjøre på nytt?