Trondheimsskole måtte be om bistand fra politiet etter alvorlig voldshendelse dagen i forveien