Ny rapport: Krass kritikk mot vedtak om å innføre Helseplattformen