- Hele HMS-systemet er forsket fram for industrien og mannsdominerte arbeidsplasser, så vi har altfor lite systematisk kunnskap om kvinnedominerte yrker, sier Ose.

Hun er ekspert på sykefravær og har forsket på fenomenet i snart 20 år. Nå jobber hun med boka «Sykefravær, HMS og inkludering».

Ingen kan si hvorfor sykefraværet er så høyt i kvinnedominerte yrker, men hun mener det kanskje har vært for lite kunnskapsbasert jobbing med HMS.

- Mye fra industrien er ikke tilpasset kvinnedominerte yrker. Hvis det ligger en grunnleggende mangel i HMS-arbeidet, kan en tenke seg at det er arbeidsplasser som produserer sykmeldte hele tida. Det gjelder ikke bare Trondheim. Det er mange kommuner som sliter med det samme.

- Når du ser det vedvarende høye sykefraværet i sykehjem og hjemmetjeneste, kan det nesten se ut som man har gitt opp?

- Eller at sykefraværet har satt seg fast på et så høyt nivå at det er innmari krevende å få det ned igjen. Men det svinger mye mellom ulike enheter. Noen jobber godt og får fraværet ned, men så stiger det kanskje andre steder. De får til mye, men ikke ved alle enheter samtidig.

- Er det mulig å få sykefraværet ned når det har vært høyt så lenge?

- Ja, men man må jobbe mer kunnskapsbasert. Vi må finne ut hva som er viktige tiltak på kvinnedominerte arbeidsplasser, for det er så forskjellig fra industrien. I barnehagen er det veldig fokus på barn og pedagogikk, men lite fokus på ansattes arbeidsmiljø. Det er litt det samme i skoler og sykehus.

- Hva med sykehjemmene?

- Der er det forsket mye, men mest på sykefravær. Det er noe mer grunnleggende som er feil, og jeg tror det ligger i det lite utviklede HMS-arbeidet i tillegg til bemanningssituasjonen, sier Ose.

LES OGSÅ (PLUSS): Nå har politikerne vært sjokkert over sykefraværet i 15 år

LES OGSÅ (PLUSS): Trondheim er sykefravær-versting

Hele arbeidssituasjonen

Hun mener det er forsket på sykefravær og ikke på hele arbeidssituasjonen til de ansatte.

- I kommunal sektor er det konstant tett arbeid med mennesker, og det kan ikke sammenlignes med produksjonsbedrifter. Kanskje er det også naturlig at sykefraværet er noe høyere i slike yrker.

- Hvorfor er det så vanskelig å få sykefraværet ned når det har satt seg på et høyt nivå?

- Det kan være strukturelle årsaker, som for eksempel bemanning. Så hvis en ikke gjør noe med det, så skal det litt til å få til en nedgang.

- Det koster å ansette flere folk, så dette er vel også et spørsmål om penger?

- Det er vel det, men det er ikke bare et spørsmål om bemanning, men også om ledelse, organisering og HMS-arbeidet, sier Ose.

LES OGSÅ (PLUSS): Nå øker sykefraværet i trondheimsbarnehagene

Barnehageboomen

Mens sykefraværet har vært jevnt høyt i sykehjem og hjemmetjeneste, økte det kraftig blant barnehageansatte etter den store framveksten av nye barnehager.

- Vi finner ikke samme sammenheng mellom bemanning og sykefravær i barnehager. Dette er tydeligst i hjemmetjenester og i sykehjem. I barnehagene er også ledelse et viktig poeng. Hvilken erfaring har de som er ansatt som ledere i barnehagene? Er de profesjonelle nok til å få til god nok organisering? Dette er en sektor som har vokst raskt, og det er mange ansatte som selv er i småbarnsfasen, sier forskeren.

Hun peker i tillegg på at barnehagene kan oppleve økt mangfold i barnegruppen, som følge av at flere barn er i barnehage i dag. Det gjør arbeidet mer komplekst og krevende for de ansatte.

Andre forklaringer mener hun kan være at det blir flere og flere «må- og skal-krav» til barnehagene.

- Personalet har fått markant flere arbeidsoppgaver og høyere krav stilt til seg, uten at det kanskje er tilført mer ressurser til å ivareta alle oppgavene. Kanskje er det flere barn per enhet og færre ansatte per enhet nå enn tidligere – uten at vi har undersøkt dette, sier Ose.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.