Samarbeidspartiene ble etter lange og intense forhandlinger tirsdag kveld enige om å slanke antall kommuner fra dagens 428 til 358 kommuner.

Mens 94 kommuner kom frem til dette for egen maskin, er Høyre, Frp og Venstre på Stortinget enige om at det er nødvendig å «hjelpe» de tretten siste kommunene på plass med såkalte tvangsvedtak.

I Nord-Trøndelag blir Bindal, Leka, Vikna og Nærøy til Ytre Namdal kommune

I Sør-Trøndelag blir Ørland og Bjugn slått sammen, om ikke flere kommuner på Fosen finner sammen til en storkommune.

- Alle skal få slippe

Senterpartiet har hamret løs på regjeringens kommuneopplegg i flere måneder, men hevet onsdag formiddag røsten ytterligere.

Både Sp og Arbeiderpartiet gjentar nå sine forsikringer om at hver enkelt kommune som kommer og vil ha snudd vedtak om sammenslåing vil få ja, dersom partiene kommer i regjeringsposisjon til høsten.

- Vi vil at tvangssammenslåtte kommuner skal kunne be om å få omgjort vedtaket, sier Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talskvinne, Helga Pedersen.

- Alle som har sagt nei lokalt og som nå foreslås sammenslått med tvang skal få mulighet til å få tvangen opphevet. Det gjelder også Ørland-Bjugn, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til Adresseavisen.

- Omkamper vil gi kaos

kommunalminister Jan Tore Sanner advarer nå mot planene til sine rødgrønne motstandere.

- Det vil føre til ytterligere usikkerhet og en uavklart situasjon som vil strekke seg langt inn i 2018. Jeg vil advare sterkt mot dette. Av hensyn til de ansatte, lokalpolitikeren og ikke minst innbyggere. Det er også slik at i de fleste tilfellene der vi nå går inn, er det folk i nabokommuner som har sagt ja. Disse vil også bli dratt inn i denne usikkerheten.

- Noen vil hevde at det er regjeringen og stortingsflertallet som skaper denne uavklarte situasjonen ved å bruke tvang?

- Jeg har merket meg at det er svært få som vil reversere. Stortinget er landets øverste demokratiske organ. Jeg forstår at noen kan synes dette er krevende, men å la være å skjære gjennom er også krevende for andre, sier Sanner.

Høyt trykk på Fosen

Med enigheten mellom regjeringspartiene og støttepartiene på plass, tar Stortinget sikte på å få gjort alle sine kommunevedtak før sommeren.

Kommunalminister har sagt seg villig til å spandere en ekstra utredning for kommunene på Fosen. Den skal være ferdig før påske. Sanner sier til Adresseavisen at beslutningen om å slå sammen Ørland og Bjugn står fast, om ikke kommunene på Fosen rask kommer på andre tanker.

- De har fått en mulighet til å føre en diskusjon videre til en større løsning. Men vi kan ikke lener oss tilbake, sier Sanner – og viser til at Staten skal investere milliarder av kroner på Fosen i kampflyprosjektet.

- Dette handler ikke bare om kommuneøkonomien til Ørland, men også om å se større arealer i sammenheng, sier Sanner.

Går mot regionreformen

Regjeringspartiene og deres to støttepartier er også enige om å halvere antallet fylker i landet. Oslo, Møre og Romsdal og Rogaland er ikke berørt. De tre nordligste fylkene skal bli til to etter mer utvalgsarbeid.

Arbeiderpartiet vil stemme mot den foreslåtte regionreformen.

– Høyre og Frp har ikke vært villige til å gi noen nye oppgaver til regionene. De har dessverre stemt mot Aps forslag til nye oppgaver. Vi vil derfor stemme imot når regjeringen vil tvinge fylker til å slå seg sammen, sa partileder Jonas Gahr Støre i går ettermiddag.