Men tilliten til dagens rådmann er tynnslitt etter flere runder med forhandlinger om lønn- og arbeidsforhold når han slutter som rådmann i forbindelse med kommunesammenslåingen med Rissa. Tirsdag vedtok formannskapet for andre gang på under en uke å gå inn for at dagens rådmann, Kai Terje Dretvik, får studiepermisjon med full lønn fram til han blir kommuneadvokat 1. januar 2018.

Senterpartiets to representanter ønsket i stedet å tilby Dretvik en sluttpakke, men ble nedstemt. Kommunestyret i Leksvik avgjør spørsmålet 15. september.

I over to timer diskuterte formannskapet avtalen med dagens rådmann. De går fortsatt inn for å gi ham permisjon med full lønn.

Manglende tillit

- Jeg syns det er veldig problematisk å ha full tillit til ham akkurat nå, sier varaordfører Bjørnar Buhaug (Sp) etter tirsdagens ekstraordinære formannskapsmøte. På spørsmål om han har tillit til dagens rådmann, blir Buhaug først stille og tar en lang tenkepause.

- Jeg forholder meg til at vi skal ha en ny konstituert rådmann på plass. Dagens rådmann skal ikke lenger være rådmann i Leksvik kommune etter 15. september, sier varaordføreren som slår fast at det med dette er skapt en usikkerhet som gjør samarbeidet med dagens rådmann og framtidig kommuneadvokat problematisk.

Også ordfører Steinar Saghaug (H) tenker seg litt om på spørsmål om hvordan det blir å samarbeide med dagens rådmann framover.

- Vi får se hvordan dette går videre, men vi må oppføre oss profesjonelt framover, sier han.

Det var Fosna-Folket som først omtalte den omstridte avtalen.

En rådmann for mye

Kommunesammenslåingen med Rissa fra 1. januar 2018 har blitt vanskelig i Leksvik. Årsaken er at den nye kommunen bare trenger én rådmann. Det blir dagens rissarådmann, Vigdis Bolås. Rådmannen i Leksvik, Kai Terje Dretvik, blir i stedet kommuneadvokat. Det ble avgjort i fellesnemnda i den nye Indre Fosen kommune i juni 2015.

Derimot var det ikke offentlig kjent at daværende ordfører og varaordfører i Leksvik i 2015 signerte en avtale med rådmann Dretvik som mange oppfatter som altfor lukrativ. Blant annet skulle han få etterlønn på 3,7 millioner kroner dersom han sluttet som kommuneadvokat. Den avtalen er kjent ugyldig fordi ordfører og varaordfører ikke hadde fullmakt til å inngå en slik avtale. Den nye kommuneledelsen har deretter blitt enige med Dretvik om en avtale om studiepermisjon med full lønn på 930 000 kroner i året fram til 2018. Juristen Dretvik har ikke praktisert som advokat på ti år og mente at han trenger å oppdatere seg faglig.

LES OGSÅ: - Politikere burde ikke ansette kommuneadvokat

Reagerer på hemmelighold

I Leksvik har innbyggerne reagert på avtalen med dagens rådmann. Folk vi snakker med, har ikke lyst til å komme i avisa med navn og bilde, men forteller at mange er sinte. De reagerer ikke minst på at den første avtalen ble inngått uten at den ble offentlig kjent.

- Hva ellers kan de holde skjult? spør en vi snakker med.

Samtidig viser folk til at kommunen var på Robeklista og at Dretvik har fått orden på økonomien etter at han ble rådmann i 2013. Det betyr at kommunen har hatt en svært anstrengt økonomi. Folk reagerer på at rådmannen fikk tilbud om en avtale som blir oppfattet som svært lukrativ.

Sp-folk skiftet mening

Avtalen om studiepermisjon ble først behandlet i formannskapet torsdag 1. september og på nytt tirsdag etter at Senterpartiet hadde bedt om ekstraordinært møte. Begge senterpartirepresentantene skiftet mening etter først å ha stemt for studiepermisjon.

- Jeg står inne for det vedtaket vi gjorde sist torsdag, sier varaordfører Buhaug fra Senterpartiet som har endret mening etter at han var med på vedtaket i formannskapet sist torsdag.

- I ettertid har det vært vanskelig for oss, og vi brukte helga til å komme tilbake til det standpunktet vi opprinnelig hadde.

Senterpartiet opprettholder forslaget om sluttpakke når kommunestyret tar den endelige beslutningen.

- Mye som skal gjøres

For flertallet var det viktig å få til en løsning som skaper ro.

- Nå må vi se framover, sier ordfører Steinar Saghaug (H).

- Det er mye som skal gjøres og må bruke kreftene på det, sier ordføreren. Varaordføreren innser at det skaper mer usikkerhet dersom politikerne vedtar sluttpakke til rådmannen.

- Da må vi inn i nye forhandlinger. Lykkes vi ikke med det, blir det en juridisk sluttprosess og da vet vi ikke per i dag hva som er utfallet. Det er en risiko vi mente det var verdt å ta. Vi mener at omstendighetene gjør at det er bedre å stå på litt for kommunen enn å gå inn i en avtale som vi syns er for lukrativ ut fra den mangelen på tillit vi har til rådmannen.

- Du sa tidligere at du var på jakt etter en løsning som gjorde at du kunne se innbyggerne i øynene etterpå. Kan du det nå?

- Vi aksepterer at flertallet vurderer saken slik de gjør. Det er en vanskelig sak for oss alle. Jeg har full respekt for dem som kom til en annen konklusjon. De har hatt de samme dilemmaene som oss.

LES OGSÅ: Leksvik-ordfører opp nesten 40 prosent i lønn på tre år

foto
Sluttpakke eller studiepermisjon: Ordfører Steinar Saghaug (H) går for studiepermisjon med full lønn. Varaordfører Bjørnar Buhaug (Sp) ville helst at Leksvik kommune skulle tilby rådmannen en sluttpakke. Foto: RICHARD SAGEN