Over syds 1 ruter doblet vest opplysende. Dermed visste syd hvor alle honnørene satt da han senere skulle spille 6 ruter (utspill: ruter knekt). Syd vet at alt sitter bak. Løsningen er et innspill for å få ett ekstra stikk, så skvise vest.

Først må sparfargen elimineres ved å trumfe to spar (altså trumfe spar konge!), for syd har ikke råd til å kaste noe på spar konge da alt i hjerter/kløver er verdifullt for sluttspillet som må til. Etter å ha trumfet ut og trumfet to spar hos syd spilles hjerter 10 som får seile til vest. Da ser det slik ut:

Vest må gi hjelp på en av tre måter. Hvis han spiller spar trumfes hos syd mens en kløver forsvinner fra nord. Så tas kløver ess før kløver konge blir presset ut mot trumf hos nord. Godspilt kløverstikk gir avkast for en hjerter hos nord.

Vest kan i stedet spille hjerter. Da vinnes med nieren. Så spilles kløver til esset fulgt av resten av trumfene. Idet den siste spilles har nord en hjerter og kløver 10 som trussel mot vest. Syd har E-kn i hjerter, og vest skal ned på to kort. Han klarer ikke å holde både to hjerter og kløver konge. Den tredje muligheten vest har er å spille kløver til saks.

Syd vinner, og da tas hjerter ess fulgt av resten av trumfene. Tilsvarende skvis oppstår, da med hjerter 9 som trussel mot vest som ikke klarer å holde både to kløver og hjerter konge.

Les mer om bridge her.