- Vi ønsker ikke å gi noen av våre ansatte munnkurv

foto