Gamle kontorbygg har vært skjebnen til helse- og sosialfagene fra den tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag. Først overtok de Radmannbygget etter Statoil. Deretter flyttet de i 2013 midlertidig inn i kontorlokalene etter Direktoratet for naturforvaltning på Tunga. Der kommer de til å være i mange år framover.

- Lokalene våre bærer preg av å være midlertidige og av å være et kontorbygg og ikke et undervisningsbygg, sier universitetslektor Marte Kristine Lindseth ved audiologistudiet. Hun er brukerkoordinator for et planlagt nybygg.

Oppstartmidler til nybygg i Elgeseter gate 10 var blant ønskene for statsbudsjettet som ble lagt fram torsdag.

Her skal det bli nybygg: Planene er klare og kontrakten med entreprenør er underskrevet. Men det må utsettes til det kommer penger på statsbudsjettet.

Planer om skreddersydde lokaler

- Midlertidigheten gjør at vi ikke legger masse ressurser i bygget. Tanken er heller at det får gå, fortsetter hun. I Elgeseter gate 10 er det planlagt skreddersydde undervisningslokaler for helse- og sosialfagene. Her skal det bli plass til utdanningene for audiografer, radiografer, ergoterapeuter, vernepleiere, fysioterapeuter, sosionomer og barnevernspedagoger – i gangavstand både til Gløshaugen og sykehuset på Øya.

LES OGSÅ GJESTEKOMMENTAREN: Cirkus campus?

Benkebehandling: Veggene er slått ut for å lage en undervisningssal for fysioterapeutstudentene.

Skulle ha startet på nyåret

Men det var ingen penger til Elgeseter gate 10 i statsbudsjettforslaget som ble lagt fram torsdag. Det er mange ved NTNU skuffet over. Både ledelse og fagmiljø hadde håpet på oppstartspenger. Rivingen av den gamle bygningen skulle ha startet rett over nyttår. Tidligere i uka skrev Statsbygg, som eier eiendommen, under avtale med entreprenør. Nå blir arbeidet forsinket.

- Ønskelisten fra universitetene er lang, og regjeringen må gjøre prioriteringer, sier statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet.

LES OGSÅ: Bedre helsevesen når utdanningene samles

Ingen lovnad om penger

- I dette budsjettet foreslår vi å bruke 50 millioner kroner til Campus NTNU, som vil gjøre det mulig å samle fagmiljøene ved NTNU i Trondheim for å skape gode muligheter for å samarbeide på tvers av faggrenser. Vi foreslår også en startbevilgning til det nye livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo, fortsetter han.

Statssekretæren kan heller ikke svare på når NTNU kan regne med penger til Elgeseter gate 10.

- Det må vi komme tilbake til i fremtidige budsjetter, sier Haugstad.

Midlertidig: Universitetslektor Marte Kristine Lindseth viser rundt i lokalene på Tunga.

Det er en skuffelse for fagmiljøet på Tunga. Universitetslektor Marte Kristine Lindseth forteller om 20 minutters sykkeltur til Dragvoll og 30 minutter på sykkel til fakultetet for medisin og helsevitenskap på Øya. Hun forteller også at AtB måtte sette opp en ekstra bussrute til Tunga da de flyttet dit slik at studentene skulle komme seg fram og tilbake.

Sosialt liv på campus

- I Elgeseter gate kommer vi nær andre fagmiljøer ved NTNU. Studentene får ta del i et sosialt liv på campus og kan møte folk på tvers, og vi får skreddersydde undervisningslokaler tilpasset oss, sier Lindseth.

- Vi driver mye med praktisk ferdighetstrening enten det er ergoterapeuter på et kjøkken eller det er fysioterapeuter som driver med behandling på en benk. Til det trenger vi spesialtilpassede rom, sier Marte Kristine Lindseth. Hennes eget fag, audiologi, har en stor lab for å øve på utredning og rehabilitering av mennesker med hørselsproblemer. Andre utdanninger må sende studentene til andre campus for å gjennomføre ferdighetstrening. Vernepleie reiser både til Øya og til Rotvoll med sine studenter for å kunne bruke spesialrom der.

Snart ergoterapeuter: Gunhild Lille (t.v.), Ingrid Børsheim og Elin Iren Lufall syns det verste med Tunga er små grupperom med dårlig luft. Dessuten skulle de ønske seg en butikk i nærheten.

Skulle ønske butikk i nærheten

- Dårlig luft og mange studenter på liten plass.

Det sier ergoterapeutstudentene Gunhild Lille, Ingrid Børsheim og Elin Iren Lufall. De snakker om dårlig luft og lys og små vinduer. Særlig er de misfornøyde med innelufta i grupperommene. - Og vi har mye gruppearbeid, sier de.

- Grupperommene er veldig små og det er tett luft der. Dessuten er hele bygget preget av å være et kontorbygg og ikke bygd for undervisning. De tre er ferdige med utdanningen før sommeren og har uansett ikke noe håp om å fortsette studiene i Elgeseter gate.

- Tunga er litt utenfor alt. Det hadde for eksempel vært greit å ha en butikk i nærheten slik at vi kunne ha gått ut for å kjøpe mat og ikke være avhengig av dyr kantinemat, sier de tre.