Årets sommertørke er i ferd med å bli den verste i Norge på 71 år. Flere steder i Trøndelag har mangelen på nedbør og den vedvarende høye temperaturen skapt store problemer for bøndene.

Man må tilbake til 1947 for å finne sist gang vi opplevde en lignende tørkeperiode her til lands. Så langt peker alle indikatorer på at de over 70-år gamle tørke-rekordene blir sprengt.

Del av et større bilde

Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hanne Heiberg, er klar på at man har sett store temperatursvingninger i Skandinavia tidligere, og at det ikke er uvanlig at noen sommere stikker seg ut som varmere og tørrere enn andre. Hun fremholder likevel at årets stortørke bør sees i lys av en større global trend.

- Vi er en del av den globale oppvarmingen vi også, fastslår Heiberg, som har liten tro på at de nye varme og tørkerekordene som nå blir satt vil bli stående i 70 år til.

Forskeren mener det er god grunn til å tro at værmønsteret, med tørt og varmt sommervær, er noe vi vil se mer av i årene fremover.

- I og med at den globale oppvarmingen gjør at gjennomsnittstemperaturene stiger, må vi nok belage oss på varmere somre i årene fremover, også her til lands. Spesielt hvis vi fortsetter med dagens utslippsnivå.

Spesielt i Trøndelag

Forskningsleder ved Cicero Senter for klimaforskning, Bjørn Hallvard Samset, mener det er grunn til å tro at spesielt Trøndelag kan få mer uforutsigbart vær i fremtiden.

- Trøndelag ligger mellom to ulike klimasoner: den kalde polare i nord, og den varmere mellomeuropeiske sonen i sør. Med klimaforandringene ser vi at grensene for disse sonene er i ferd med å flytte på seg, noe som kan gi mer uforutsigbart vær i Trøndelag enn det vi er vant med.. Dette kan lede til både mer ekstreme nedbørsmengder og lengre perioder med høytrykk og tørke. Vi ser for eksempel at deler av Trøndelagskysten har fått værsystem fra Atlanterhavet som tidligere ofte kom inn over De britiske øyer, forklarer Samset.

Også våtere

Seniorforsker ved Cicero Senter for klimaforskning, Marianne Tronstad Lund, understreker også at varme sommere ikke er nytt fenomen.

- Vi kunne godt ha fått en eksepsjonell varm sommer, uavhengig av klimaendringene. Men i og med at gjennomsnittstemperaturene stiger, blir denne typen unormale år med mange og lange høytrykksperioder langt mer ødeleggende, forklarer Lund.

Hun understreker også at det ikke bare er godværssommere som kan bli resultatet av at klimaet endrer seg.

- Med klimaendringene vil vi få mer ekstreme værtyper. Det innebærer ikke bare at vi ser mer ekstreme høytrykk, men også at vi kan vente våtere vær på årsbasis, og at vi vil få mer intense nedbørsperioder.

Likevel mer tørke

Til tross for at vi ifølge klimaforskerne trolig går en våt fremtid i møte, fastholder Meteorologisk institutt at det ikke nødvendigvis er gode nyheter for verken skogbrannfaren, eller bønder som plages av lange tørkeperioder.

- Tørkeperioder – slik som store deler av landet opplever nå – vil forverres hvis somrene blir varmere. Selv om vi kan få et våtere klima, kan vi også oppleve mer tørke på grunn av fordampning. Selv med det samme nedbørsmønstret, vil vi trolig få flere tørkeperioder i fremtiden, understreker Heiberg.

Forskningsleder Samset poengterer at det er stor usikkerhet knyttet til mange av de modellene klimaforskere bruker for å kunne si noe om fremtidens klima. Én tør han likevel med sikkerhet spå:

- Været vi har nå overrasker oss. Jeg er sikker på at været vil overraske oss også i årene fremover.