Det har vært flere episoder der det er satt fyr på asylmottak i Sverige. Flere aktører sørger nå for sikkerheten ved mottak i Trøndelag. Politiet i Malvik er i dialog med driverne av akuttplassene på Vikhammer og Stav, der asylsøkerne allerede har ankommet, for å sørge for at sikkerheten er god.

- Vi setter ikke inn ekstra folk, men patruljerer ved mottakene til alle døgnets tider. Vi har ordinær beredskap, sier lensmann i Malvik, May Hoås.

- Dette er en ekstraordinær situasjon for Norge. Vi skal løse de oppgavene vi har, sier Hoås.

Politiet i Malvik samarbeider også med kommunen for å informere innbyggerne. De informerer de som ønsker å hjelpe og snakker med dem som er skeptisk til at det er ankommet så mange asylsøkere til kommunen.

- Det finnes ikke belegg for å si at kriminaliteten øker når det kommer nye asylmottak. Det er viktig for oss å informere om dette, sier lensmannen.

LES OGSÅ (PLUSS): Hørte på nyhetene at grensa til Norge var åpen

- Kompleks situasjon

Politiet i Stjørdal har tett dialog med kommunen for å forberede seg på asylsøkerne som skal komme. Det kan blant annet komme asylsøkere som ikke er registrert tidligere, noe som gjør at de kan måtte bli registrert i Stjørdal.

- Det er en kompleks situasjon, noe som gjør det utfordrende både for oss og kommunen. Vi vet ennå ikke hvilke asylsøkere som kommer og hvilke behov de har, men vi jobber for å være best mulig forberedt når de kommer, sier lensmann i Stjørdal, Marit Stigen.

Lensmannen opplyser at det blir kartlagt hvilke ressurser man har tilgjengelig i politidistriktet.

- Vi ser på kompetanse og ressurser i politidistriktet og på tvers av begge politidistriktene i Trøndelag, sier hun.

- Utfordring

På Hitra blir det opprettet et ordinært asylmottak for 140 personer fra 1. desember. Lensmann i Hitra og Frøya, Arild Sollie, sier at de, i samarbeid med ledelsen i politidistriktet, tar forholdsregler for å sørge for god sikkerhet.

- Det er klart at det er en utfordring når det kommer så mange på så kort tid til en så liten kommune. Men vi skal takle dette på best mulig måte, sier Sollie, som sier at det fortsatt er usikkert hvem som kommer til kommunen.

- Vi har en plan for hvordan vi skal sørge for sikkerheten på best mulig måte, uten at jeg kan gå inn på hva det er, sier Sollie.

- Har dere nok ressurser?

- Jeg ser ikke problemer med å ta imot dem som kommer. Folk trenger hjelp og da må vi gjøre vårt beste, sier Sollie.

Krav til sikkerhet

Utlendingsdirektoratet (UDI) stiller krav til sikkerhetsrutiner og brannsikring til de som driver asylmottak. Blant annet blir alle hendelser på mottak anmeldt og rutiner for krisehåndtering og kriminalitet skal være på plass.

- De som kommer til mottakene skal føle seg trygge. Sikkerhet betyr mye når vi inngår kontrakter. Driverne må overbevise om at de har gode sikkerhetsrutiner. Det er stor sannsynlighet for at man ikke får kontrakt hvis dette ikke er på plass, sier regiondirektør i UDI i Midt-Norge, Rune Vordahl.

Mottakene skal ha rutiner også for brannsikkerheten og beboerne skal blant annet informeres om varslingsrutiner og rømningsveier når de ankommer. Vordahl mener det jobbes godt med brannsikkerheten.

- Heldigvis har vi ikke opplevd påsatte branner i Norge. Jeg mener at lokalt politi har godt øye med det som skjer og jobber godt forebyggende for å unngå dette, sier Vordahl.

Brannvakt

Daglig leder Trond Garberg ved Steinkjersannan hotell venter at det kommer 155 asylsøkere til det nye akuttmottaket mandag i neste uke. De gjør nå flere tiltak for å sørge for at sikkerheten er god nok når asylsøkerne ankommer Steinkjer.

- Vi har sørget for at vi skal ha brannvakt om natta og at det er folk til stede til enhver tid. Vi jobber også med å få automatisk utendørs belysning. Vi ser på muligheten for videoovervåkning, men det må Datatilsynet bestemme om er mulig, sier Garberg.

foto
Lensmann i Hitra og Frøya, Arild Sollie, sier at det er en utfordring når det kommer så mange på så kort tid til en så liten kommune. Foto: Espen Bakken