Her behandler helsepersonell en person som har tatt overdose. Foto: Privat

I en undersøkelse gjennomført av Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) blant narkomane på gateplan i syv norske byer i fjor høst, svarte 71 prosent av de spurte i Trondheim at de har hatt en eller flere overdoser.

Til sammenligning var andelen i Oslo 64 prosent og i Tromsø 54 prosent.

– Formålet med undersøkelsen er å gi et øyeblikksbilde av den illegale, tunge narkotikabruken i de syv byene. Vi har også ønsket å beskrive brukerne av tunge narkotiske stoffer, og se etter likheter og ulikheter i bruksmønstre, sier forsker Linn Gjersing ved Sirus, som har skrevet rapporten "Narkotikabruk på gateplan i syv norske byer" sammen med Sirus-rådgiver Thomas Anton Sandøy.

26 døde

Siden 2011 er 26 personer døde av overdoser i Trondheim. I samme tidsrom er det registrert 164 overdoser.

- Overdosene skyldes ofte en blandingsrus hvor dopet blir blandet med tabletter og /eller alkohol. Mange narkomane foretrekker blandingsrus fordi den både gir en sterkere rus og varer lengre enn rusen etter en normal brukerdose, sier fagleder Jan Erik Skjølås i helse- og overdoseteamet i Trondheim kommune.

Han har arbeidet på gateplan blant narkomane i Trondheim siden overdoseteamet ble etablert i 2001. Teamet arbeider tett med ambulansetjenesten, legevakten og akuttmottaket på St. Olavs Hospital.

Dyrest i landet

Skjølås tror også at en medvirkende forklaring til de mange overdosene i Trondheim kan være at stoffprisene er blant de aller høyeste i landet. Undersøkelsen viser at kokain er tre ganger så dyrt i Trondheim som i Oslo, mens heroinprisen er to og en halv ganger så høy. Også enkelte tabletter er langt dyrere enn i de seks andre byene.

- Narkobrukerne vil ha mest mulig rus ut av pengene. Hvis dopet er dyrt må det kombineres og drøyes ut med alkohol og/eller tabletter for å få det til å vare lenger, forklarer Skjølås.

Antallet registrerte overdoser varierer noe fra år til år. Det gjelder også når på året de fleste overdoser skjer.

- Det pleier å toppe seg om høsten. Om sommeren ruser mange seg oftere enn ellers og er «slitne» når høsten kommer. Da kan det lett gå galt. Mange lever på en knivsegg. Har de hatt to overdoser på en måned, tåler ikke kroppen deres en ny en. De dør av den tredje. Vårt mål er å hindre at de tar overdosen som ender med døden, sier Skjølås.

Morfin er favorittdopet

Sirusundersøkelsen, som offentliggjøres i dag og er den mest omfattende som noen gang er gjort av tunge narkotikabrukere i Norge, viser at det er meget store forskjeller i hva slags type stoff som blir brukt i de syv byene.

I Trondheim svarte mer enn halvparten (56 prosent) at de hadde injisert morfin siste fire uker. Det er langt mer enn i noen av de andre byene hvor andre stoffer dominerer. I Oslo og Bergen er heroin det mest brukte stoffet med henholdsvis 65 prosent og 44 prosent, mens det bare er tolv prosent heroinbruk i Trondheim, nest minst i landet.

- Vi vet ikke om dette er morfin som er foreskrevet av lege og deretter solgt videre eller om morfinen er smuglet inn i landet. Det kan også være en tilfeldig variasjon med ekstra god tilgjengelighet av morfin da undersøkelsen ble gjennomført, sier Gjersing.

- Trondheim er en amfetaminby, men når det gjelder bruk av kjemisk fremstilt narkotika er det morfin som alltid har vært foretrukket av rusavhengige i Trondheim, sier Skjølås.

Advarer mot dødelig blandingsrus

Helse- og overdoseteamet i Trondheim oppsøker de narkomane i sentrum for å advare mot dødelige overdoser.

Jan Erik Skjølås og Håkon Blomstrøm i helse- og overdoseteamet rusler i duskregnet i Kongens gate. De er i gang med dagens viktigste oppgave – å oppsøke de narkomane i sentrum.

- Å ta tempen på miljøet og å skape relasjoner som gjør at narkobrukerne stoler på pss er helt avgjørende for om vi lykkes i det forebyggende arbeidet vår, sier sykepleier Håkon Blomstrøm.

Hver morgen før klokken 9 går de syv ansatte i teamet ut på gatene for å drive oppsøkende og skadereduserende arbeid rusarbeid. I tillegg holdes helsestasjonen i Kjøpmannsgata 23 åpent to timer hver dag.

Ett emne går igjen i samtalene med de narkomane: Advarslene mot dødelige overdoser. Vi gjentar det samme budskapet om og om igjen: Vær aldri alene når du injiserer stoff. Ikke bruk flere rusmidler samtidig. Vær forsiktig med nytt dop, forteller Jan Erik Skjølås.

Sammen med advarslene deler teamet ut ett kort: Ved overdose, ring ambulanse 113.

- Overdoser kan være dødelig dersom man ikke får hjelp øyeblikkelig. Fra stoffet blir injisert i blodåren til man blir bevisstløs og slutter å puste kan det i verste fall ta bare sekunder, sier Skjølås og får øye på en gammel kjenning av teamet.

- Lenge siden sist, sier Skjølås og hilser på Nils Petter Lyngsnes, som har hatt to overdoser for mange år siden.

- Jeg har opplevd at en kamerat lå død ved siden av meg etter en overdose. Den opplevelsen har merket for alltid, ser Lyngsnes.

Advarer mot dødelig blandingsrus

Helse- og overdoseteamet i Trondheim oppsøker de narkomane i sentrum for å advare mot dødelige overdoser.

Jan Erik Skjølås og Håkon Blomstrøm i helse- og overdoseteamet rusler i duskregnet i Kongens gate. De er i gang med dagens viktigste oppgave – å oppsøke de narkomane i sentrum.

- Å ta tempen på miljøet og å skape relasjoner som gjør at narkobrukerne stoler på pss er helt avgjørende for om vi lykkes i det forebyggende arbeidet vår, sier sykepleier Håkon Blomstrøm.

Hver morgen før klokken 9 går de syv ansatte i teamet ut på gatene for å drive oppsøkende og skadereduserende arbeid rusarbeid. I tillegg holdes helsestasjonen i Kjøpmannsgata 23 åpent to timer hver dag.

- Vær aldri alene

Ett emne går igjen i samtalene med de narkomane: Advarslene mot dødelige overdoser. Vi gjentar det samme budskapet om og om igjen: Vær aldri alene når du injiserer stoff. Ikke bruk flere rusmidler samtidig. Vær forsiktig med nytt dop, forteller Jan Erik Skjølås.

Sammen med advarslene deler teamet ut ett kort: Ved overdose, ring ambulanse 113.

- Overdoser kan være dødelig dersom man ikke får hjelp øyeblikkelig. Fra stoffet blir injisert i blodåren til man blir bevisstløs og slutter å puste kan det i verste fall ta bare sekunder, sier Skjølås og får øye på en gammel kjenning av teamet.

- Lenge siden sist, sier Skjølås og hilser på Nils Petter Lyngsnes, som har hatt to overdoser for mange år siden.

- Jeg har opplevd at en kamerat lå død ved siden av meg etter en overdose. Den opplevelsen har merket for alltid, ser Lyngsnes.

Liv Innstrand, som har vært narkoman siden hun var 15 år og med den siste overdosen for tre år siden, får en god klem av Jan Erik Skjølås. Foto: jens petter søraa
Gatelangs: - Å vandre rundt i sentrum gir oss et godt overblikk. På kort tid vet vi hvordan narkosituasjon er, sier Jan Erik Skjølås og Håkon Blomstrom i helse- og overdoseteamet. Foto: jens petter søraa