Du kjenner kanskje noen som har vært syke i det siste? Akkurat nå er koronavirus og flere andre virus i omløp. Alle kan gi luftveisinfeksjoner og symptomer som hoste, feber og slapphet.

  • Influensa finnes i flere varianter. Akkurat nå er det mest av influensa B i Norge.

  • Rhinoviruset er det vanligste virus-smittestoffet hos mennesker og er den vanligste årsaken til forkjølelse.

  • Humant metapneumovirus blir de fleste smittet av for første gang før skolealderen. Det kan gi både øvre- og nedre luftveisinfeksjon hos barn og voksne.

Dessverre er det ikke slik at virus utkonkurrerer hverandre. De bruker ulike taktikker for å trenge inn i cellene våre. Og flere virus kan være i omløp i samme område samtidig.

– Vi har med sars-cov-2 derfor fått økt den totale smittemengden i samfunnet. Vi har enda et virus som nå jevnlig sirkulerer i befolkningen. Sannsynligheten for å ende opp med en forkjølelse hvert år har derfor økt litt, sier Gunnveig Grødeland til Aftenposten.no.

Hun sier at det mest trolige er at det kommer en ny bølge med sars-cov-2, som altså er viruset som forårsaker covid-19, hver høst fremover. Men det bekymrer henne ikke.

– Uansett hvilken variant som kommer, har vi nå god grunnbeskyttelse mot alvorlig sykdom, sier Grødeland.

Her svarer hun på noen aktuelle spørsmål om koronaviruset:

Bør vi teste oss i spesielle situasjoner?

– Jeg ser ingen grunn til det. Et unntak er om du skal besøke en person som har sterkt nedsatt immunforsvar pga. sykdom eller alder (og da kan du uansett også vurdere munnbind).

Bør en 40-åring ta en ny vaksinedose før utenlandsreise – med tanke på smitte?

– Jeg tenker at det er fullstendig poengløst. Det er smitte i Norge og det er smitte i utlandet. Med grunnvaksinering (2 doser for alle under 45 år- og 3 doser for 45 til 65 år) er vi godt beskyttet mot alvorlig sykdom. Mildere symptomer og smitte vil uansett ikke påvirkes av flere vaksinedoser.

Hvordan tror du sommeren blir i Norge?

– Vi hadde en sommerbølge med smitte i fjor og kan derfor ikke utelukke at det samme vil skje også dette året. Det er derfor man nå anbefaler personer over 75 år en femte dose.

Hvor lenge er man smittsom med covid-19?

– Man er faktisk mest smittsom 1–2 dager før man får symptomer og ikke vet at man er smittet av virus. Så går virusmengden i luftveiene nedover igjen og er typisk borte i løpet av en ukes tid.

Det er imidlertid en del variasjon fra person til person. Det er fullt mulig å smitte andre selv om du selv ikke på noe tidspunkt får symptomer på at du er smittet.

Hvordan blir vaksinerådene til høsten?

– For eldre over 65 år vil det være viktig å ta vaksiner både mot influensa og sars-cov-2. Det er for å redusere sannsynligheten for alvorlig sykdom. Jeg regner med det at kommer et tilbud om en femte dose til alle over 65 år nærmere høsten.

Hvem blir veldig syke etter smitte med sars-cov-2 nå?

– I hovedsak er det personer over 75 år som trenger innleggelse på sykehus. Det har en klar sammenheng med antall doser de har fått. 4–5 prosent av dem har tatt den 5. dosen. Fire vaksinedoser pluss en smitteperiode tilsvarer minst den beskyttelsen man får fra fem doser. Nå er en femte dose anbefalt til personer over 75 år, samt sykehjemsbeboere.

Hva vet vi om barn og Sars-Cov-2?

– Vi har fått bekreftet det vi har sett helt fra starten av pandemien. Barn blir i svært liten grad syke av sars-cov-2. Det var altså en veldig god vurdering fra FHI å ikke anbefale vaksinering av barn under 15 år i Norge. Nå vet vi at også ungdom i svært liten grad er utsatt for sykdom etter sars-cov-2-smitte. Det er altså liten grunn til å tenke vaksinering mot sars-cov-2 fremover for denne gruppen.

Hvorfor stiger smitten med koronaviruset i Europa nå?

– De antistoffene (etter vaksinering) som kan hindre smitte er kun rettet mot en bestemt virusvariant. Fordi det oppstår nye virusvarianter hele tiden kan vi derfor bli smittet igjen og igjen.

Rundt 60 prosent av prøver som er undersøkt på laboratorium i Norge nå finner man virusvarianten av korona som heter XBB. 1.5. For land som har mest av denne virusvarianten ser man en økning i smittetilfeller. I Europa utgjør nå XBB- varianter over 80 prosent av alle analyserte prøver. Det er derfor grunn til å regne med at det er en del smittespredning i samfunnet.

– Heldigvis er vi nå kommet dit at vi ikke trenger tenke på dette ettersom vi fortsatt har svært god beskyttelse i befolkningen fra grunnvaksinasjonen.

Hvilke symptomer får man etter smitte med koronaviruset nå?

– Det er stor variasjon i hvilke symptomer man opplever. Vi har siden starten av pandemien sett hele spekteret fra mageproblemer til luftveissymptomer. Vi kan ikke si noe fornuftig om hvilken virusvariant man er smittet med basert på symptomer alene.

Hvor syk kan man bli av koronaviruset nå?

– Akkurat som for influensa vil noen bli så syke at de ligger hjemme i en til to uker, mens andre ikke får symptomer på sykdom. Vi kan med dagens kunnskap ikke forutsi hvem som vil bli syke, bortsett fra eldre og personer med underliggende sykdom.

Kan koronarestriksjoner gjøre det vanskelig å reise til utlandet i sommer?

De fleste steder der nordmenn drar på ferie, er det ikke lenger noen spesielle krav for å komme inn. Men helsemyndighetene anbefaler at du setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du skal reise til. Det kan du gjøre på denne siden. Et eksempel er Kina, som krever at reisende fra Norge viser frem en negativ covid-19-hurtigtest.