Gro fra Oppdal har ansvaret for 250 milliarder kroner i investeringer

foto