Høyre har åpnet eksklusjonssak mot framtredende medlem

foto