Her har SNO funnet spor etter ulovlig snøskuterkjøring

foto