- Håpløst om reguleringsproblemer stopper E6

foto