Her vil Statens vegvesen sette opp fartsgrensa til 100 km/t

foto