- Det meste vi bruker penger på, fører til mer utslipp

foto