Kirsti Welander vil bli assisterende fylkesmann i Trøndelag

foto