Det er ikke nok unge som velger de fagene hvor vi trenger flest folk i fremtiden

foto