Gjester minglet og alkohol ble servert over bardisken – kontrollørene ble bedt om å «skrive positivt»