Av: Mia Kristin Midtbø

Beslagla førerkort på E6 i Okstadbakken