Når Jorunn går på topptur, får hun gode ideer. Det har gitt bygda en ny giv

foto