Aluminiumsverket på Sunndalsøra er Europas største, men også det mest moderne. Derfor avgis det mindre klimagassutslipp fra aluminiumsverket her enn ved andre verk i verden per kilo aluminium. Dessuten kommer de enorme kraftmengdene som aluminiumsverket trenger - som er like mye som hele Trondheim kommune bruker - fra CO2-fri-produsert kraft.

- Vi bør produsere mer

Verket i Sunndal produserte 347 000 tonn elektrolysemetall i 2014 - og slapp ut over 520 000 tonn CO2. Nå er produksjonskapaisteten økt - og også det årlige CO2-utslippet.

- Men det er kjempelurt at det er kraftintensiv industri i Sunndal og Norge, for vi har så rene innsatsfaktorer. Det nordiske markedet flommer over med strøm, som er billig samtidig som vi energieffektiviserer. Vi må bruke denne muligheten til å lage flere smelteprodukter i Norge. Det er en stor mulighet for landet vårt, som det ligger mye uforløst potensial i, sier Nils A. Røkke, klimateknologidirektør og del av konsernledelsen i Sintef, til Adresseavisen. Han understreker at verden står overfor en energi- og klimarevolusjon, og er overbevist om at det bør legges til rette for mer kraftintensiv industri i Norge.

- Det er bedre at vi produserer aluminium enn at Kina gjør det. Verden trenger aluminium, og vi kan gjøre det på en bærekraftig måte.

LES OGSÅ: Pluss i Sunndal, men minus for konsernet

LES OGSÅ: Økte inntektene med en milliard

LES OGSÅ: Biljukset kan styrke Hydro (Pluss)

- Må satse på fangst og lagring

Også lederen av Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, mener at det kan være bedre at Norge, med sitt store kraftoverskudd, heller eksporterer varer og tjenester enn elektroner.

- Skulle vi fraktet all strømmen ut ville det betydd en massiv utbygging av kraftlinjer i naturen. Derfor kan industri nær kraftanleggene og bruk av kortreist kraft være et bedre alternativ, uttaler Haltbrekken, som mener at Hydro også kan redusere sine utslipp.

- Det kan satses på CO2-fangst og lagring, og det må gjøres på anlegg som har store utslipp som for eksempel Hydros anlegg.

Utslippene kraftig redusert

Hydros informasjonssjef Øyvind Breivik understreker at lavere utslipp handler i stor grad om å drive stabilt og effektivt over tid slik at strømutbyttet økes og blussfrekvens og anodeforbruk reduseres.

- Dette er noe vi fokuserer på hele tiden, og her går miljø og bedriftsøkonomi hånd i hånd, sier Breivik.

Globalt er det vel så viktig hva som er energikilden for aluminiumproduksjon, og det som kalles indirekte utslipp. Det vil si at dersom aluminium produseres med kullkraft, er de totale CO2-utslippene cirka fem ganger høyere enn dersom energikilden er vannkraft, som i Norge.

- Utslippet per kilo aluminium produsert i elektrolysen ligger i dag på om lag 1,5 kilo i snitt. Dette er i tetsjiktet, både i Europa og ellers i verden. Siden starten av 2000-tallet er CO2-utslippet per kilo elektrolyseproduksjon i Sunndal redusert med hele 75 prosent. Dette er drevet både av investering i ny og moderne produksjonsteknologi, samt bedre og mer stabil drift av elektrolysen, sier Breivik.

Produksjonen av aluminium gir også utslipp av fluor, støv, svoveldioksid og PAH. Hydro Sunndal ligger godt innenfor utslippsgrensene som er satt fra myndighetene på alle disse parameterne.

Norsk Hydro kom onsdag ut med regnskapet for 3. kvartal. Konsernet gikk på en smell med 1,3 milliarder minus, mens Midt-Norges største industriarbeidsplass, Hydro Sunndal, leverte et overskudd på 331 millioner.

foto
Hydros informasjonssjef Øyvind Breivik (til venstre) understreker at lavere utslipp handler i stor grad om å drive stabilt og effektivt over tid slik at vi øker strømutbyttet og reduserer blussfrekvens og anodeforbruk. I bakgrunnen står økonomisjef ved Hydro Sunndal Egil Brevik. Foto: Tommy Fossum