Det mener fylkesmannen som har gjennomført tilsyn med Søbstad helsehus og Valentinlyst helse- og velferdssenter.

- Gjennom intervju med personell og beboere kommer det frem at tilstedeværelse av personale oppleves mangelfullt. Dette oppgis å gi risiko for utrygghet hos beboere, skriver fylkesmannen i tilsynsrapporten.

Fylkesmannen påpeker at manglende personale kan føre til at det skjer uønskede hendelser, og at lite tid til samtaler og nærvær gir økt uro og kan føre til økt behov for tvang.

LES SAKEN: Kari Husby er meget kritisk til tilbudet hennes 94 år gamle demente mor får på Søbstad helsehus.

For lite tid

foto
Ingrid Karin Hegvold, seniorrådgiver hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Foto: Glen Musk

Leder for tilsynet og seniorrådgiver hos fylkesmannen, Ingrid Karin Hegvold, påpeker at lav bemanning kombinert med tunge brukere gjør at de ansatte har en travel og stresset hverdag, og at dette kan skape uro på sykehjemmene.

- En beboer på et av sykehjemmene sa at hun opplevde å bo på en arbeidsplass. Det er jo sant, men det er ønskelig at beboerne også skal kunne føle at dette er deres hjem. Det er en kjempestor overgang for beboere å komme fra hjemmet sitt og flytte inn på en institusjon, sier Hegvold.

Hun sier at tilsynet viser at de ansatte har lite tid i hverdagen til å sette seg ned med beboerne og på den måten skape fellesskap og trygghet.

- Hvis det bare er to på vakt på kveld og helg, og begge må inn på et rom for å foreta stell, så er avdelingen i realiteten tom. Det er en utfordring når det oppstår samtidighetskonflikter, sier Hegvold.

Mangler fysioterapi

Fylkesmannen påpeker også at Trondheim kommune ikke sikrer at beboere får oppfølging slik at de kan gjenvinne og vedlikeholde sin fysiske funksjon. Tilsynet viser at den kommunale fysioterapitjenesten er lite tilgjengelig, og at de ansatte ikke har tid til å følge opp treningsprogram for beboere.

- Mange pårørende sier at beboerne blir svekket når de kommer inn i institusjon. Dette handler om å ta vare på og prøve å forbedre den fysiske formen til beboerne. Men de ansatte har det travelt. Det er raskere å sette beboeren i en rullestol og trille på stua, enn å leie dem gjennom korridoren, påpeker Hegvold.

Ved Søbstad helsehus blir det også pekt på at beboere som bruker bleie om natten, kan bli liggende lenge før de får skiftet. I tillegg er beboere utsatt for uønsket eksponering fordi de deler toalett og bad med andre, og må ut på gangen for å benytte dette. Her har det også vært tilfeller av uønsket besøk på beboeres rom. Fylkesmannen mener at beboernes integritet dermed er blitt krenket.

Dårlig samvittighet

Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Trondheim kommune, Tone Aunmo, er ikke overrasket over fylkesmannens funn.

- Dette handler om at grunnbemanningen er for lav, og at det er for lite personale til stede. Dette er noe de ansatte forteller om: De sier at det er mangel på hender nærmest brukerne, de har dårlig tid, og de rekker bare å gjøre det aller nødvendigste. Samtidig blir pasientene dårligere og mer krevende. Jeg er ikke i tvil om at de ansatte gjør sitt ytterste, men de opplever ofte å gå hjem med dårlig samvittighet, sier Aunmo.

Hun har stor forståelse for at dette kan skape uro.

- Når pleierne haster forbi i korridoren, så skaper det utrygghet for beboerne. Det blir ikke tid til den beroligende praten, sier hun som tror at situasjonen er den samme ved alle kommunens sykehjem og helsehus.

- Dette er nok hverdagen. Det er trist, men slik er det, sier hun.

foto
Kommunaldirektør Helge Garåsen. Foto: Morten Antonsen

Formannskapet i Trondheim ble tirsdag orientert om tilsynet, og kommunaldirektør Helge Garåsen forsikret om at kommunen har igangsatt tiltak for å få avvikene lukket. Formannskapet ønsker en ny redegjørelse når kommunen har svart fylkesmannen, og det vil da bli tatt stilling til om situasjonen kan løses innenfor gjeldende budsjett.

Røros og Klæbu

Fylkesmannen har også gjennomført tilsyn ved Røros og Klæbu sykehjem. Her påpekes at sykehjemmene ikke er tilpasset dagens standardkrav av fysiske forhold, og at dette fører til at beboernes integritet ikke er ivaretatt. Beboere deler bad, og må ut på gangen for å komme til badet. Ved begge sykehjemmene rapporterer imidlertid beboere at de er tilfredse med tilbudet de får.

- Dette er noe vi må håndtere som best vi kan. Vi har en plan for en mer moderne sykehjemsdrift, sier helse- og omsorgssjef i Røros, Mona Landsverk. Også i Klæbu er det planer for et nytt helse- og velferdshus.

foto
Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med tjenesten til eldre i Trondheim kommune, og har besøkt Søbstad helsehus og Valentinlyst helse- og velferdssenter. Foto: Vegard Eggen