Sørsamene i rettssak om erstatning for vindkraftutbyggingen

foto