Mandag skrev Adresseavisen at Statped skal legge ned Møller barnehage på Heimdal. Barnehagen er unik på den måten at den har spesialkompetanse på hørselshemmede barn.

Så spesiell er barnehagen, at familien Torjussen valgte å flytte 90 mil for at barna skulle ha tilbudet. De har opplevd tilbudet som veldig godt for barna, og tok derfor beskjeden om at barnehagen skal legges ned, tungt.

- Vi har satset rubbel og bit for at barna våre skal få den hjelpen de trenger. Spisskompetansen i Møller barnehage er verdt sin vekt i gull. Dette kan umulig være godt nok gjennomtenkt, uttalte de to til Adresseavisen.

- Barna skal få et godt tilbud

Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, Camilla Trud Nereid, forsikrer at barna fortsatt skal få et godt tilbud.

- Vi har fått mange henvendelser fra bekymrede foreldre som har barn i barnehagen. Kommunikasjonen fra Statped har vært litt uheldig, det har aldri vært snakk om at disse barna skal miste tilbudet, eller at de skal deles opp og fordeles på flere andre barnehager i byen, sier Nereid.

Så du denne? Debatt: Vi er ikke vant til at tegnspråk blir sett på som noe positivt, så støtten fra barnehagen varmet

Kommunaldirektøren sier at tilbudet for hørselshemmede barn vil bli samlet i én barnehage, slik det har fungert frem til i dag.

- Vi har ikke bestemt plasseringen helt ennå, men tilbudet blir lagt til en barnehage med nærhet til Saupstad skole. Der har vi i dag et landsdekkende tilbud for elever som skal ha heltidsopplæring i et tegnspråklig miljø, sier Nereid.

Ville ikke ta over barnehagen

Nereid sier at hun også har fått spørsmål fra foreldre som lurer på hvorfor barnehagen legges ned i utgangspunktet.

- Dette har ikke Trondheim kommune noe med, det er Statped som har tatt denne avgjørelsen. Statped har ønsket at vi skulle ta over barnehagen når de legger ned. Det har vi sagt nei til, men vi har hele tiden sagt at vi skal lage godt og faglig forsvarlig barnehagetilbud som skal være felles for barna som går der. Spørsmålene på hvorfor barnehagen legges ned og hvilken prosess de har hatt på dette, har vi sendt videre til Statped, sier Nereid.

Tilbud fra august

Oppvekstdirektøren sier at arbeidet med å få på plass et nytt tilbud i kommunal regi allerede er i gang.

- Vi kommer til å lyse ut nye stillinger på nyåret. Vi kommer til å ha et tilbud klart til august neste år, sier Nereid.

LES OGSÅ DENNE: Søsken får ikke lære tegnspråk, dersom de ikke bor i Oslo, skriver Miriam og Brita Fladvad Nilsen i dette debattinnlegget

- Foreldre ved barnehagen sier at Statped har informert om at barnehagen kan bli lagt ned allerede våren 2018. Betyr det at dere ikke vil ha et tilbud klart hvis det skjer?

- Statped har hele tiden sagt til oss at det er behov for et tilbud fra 1. august 2018. Vi må forholde oss til det Statped har sagt til oss, sier Nereid.

Hun informerer om at kommunen har tatt kontakt med både Statped og foreldrene ved barnehagen for å informere om prosessen videre. Møtene vil bli avholdt i løpet av de nærmeste dagene.

Vil finne gode løsninger

På spørsål om hvorfor barnehagen legges ned, og om det skjer våren 2018 eller 1. august, svarer daglig leder i Statsped, Tone Mørk, på mail:

- Fra Statpeds side så har det ikke vært aktuelt å legge ned barnehagen våren 2018. Å drive barnehage er imidlertid ikke en del av vårt mandat, og siden Trondheim kommune har overtatt skolevirksomheten så har det vært naturlig for oss å gå i dialog med kommune om også å overta barnehagen.

- Den dialogen står vi nå midt i. Utgangspunktet for dialogen har vært et kommunalt tilbud fra høsten 2018, men det har også vært aktuelt å se å overgangsordninger. Målet vårt er å finne en god løsning for barna.