- Det er ikke bra i hele tatt, og spesielt vinterstid er det uholdbart, sier Øystein Furu Almo.

Han er på vei fra Ila til Byåsen på sin elsykkel, og legger ikke skjul på hvor frustrerende det er å være helårssyklist langs Byåsveien.

Kutte ut ene kjørefeltet

Tilfeldigheten skal ha det til at politikertoppene Geirmund Lykke (KrF), Jon Gunnes (V) og Ottar Michelsen (SV) kommer syklende hundre meter bak ham, og er helt enig i hva Almo nettopp har uttrykt.

Derfor stiller de rådmannen et spørsmål i formannskapet tirsdag om hva som er status for arbeidet med å finne bedre løsninger for syklister mellom Ila og Byåsen. De vil også vite om deres forslag kan føre til endring allerede neste sommer.

- Vi ønsker å gjøre det tryggere å bli syklist mellom Ila og Byåsen. I dag henvises syklister fra Ila og oppover til et fortau som knapt er én meter. Det skaper problemer med hensyn til fotgjengere, og da spesielt forbikjøringer, sier Lykke.

Politiker-trioen har alle personlige erfaringer med dette, og foreslår det de mener er enkle endringer for bedre og tryggere ferdsel langs Byåsveien.

- Strekningen mellom rundkjøringa nederst i Byåsveien og Fritjof Nansens vei gir ikke rom for å øke veiarealet. En forbedring av nåsituasjonen må innebære en omgjøring av ett av de sørgående kjørefeltene til sykkelfelt. En god løsning er etablering av et sykkelfelt med bredde av et halvt kjørefelt på hver side av veien, sier Lykke.

LES DENNE: Sykler med strømmen

Oppdater deg på debatten rundt storbyhallen i Trondheim - her er alle sakene

Forbikjøringsfelt

Han er overrasket over at det ikke allerede er kommet en løsning for syklende påstrekningen. Han mener løsningen som skisseres vil være svært rimelig fordi den ikke vil kreve omfattende anleggsarbeid, men bare ny vegoppmerking og rød asfalt i sykkelfeltet.

- Den vil også kunne realiseres raskt, i påvente av mer påkostede løsninger, sier han.

- Hvorfor er det ikke kommet tidligere?

- Det skulle jo selvfølgelig ha vært endret for lenge siden, men frykten er nok at vi trenger firefeltsvei. Men det er bare et felt ut av rundkjøringen ved Ila, så det kommer aldri mer enn én bil ut av den uansett. Hvorfor det er behov for to felt oppover da har jeg egentlig aldri skjønt. Nå brukes det ene feltet bare som forbikjøring for dem som ønsker å kjøre raskere enn 50 km/t., Men det trenger vi ikke legge til rette for, sier Lykke.

Aldri kø oppover

Gunnes er helt enig, og mener skepsisen til de som mener at man trenger eget bussfelt oppover er overdrevet.

- All erfaring er at biler og busser ikke hindrer hverandre. Det er aldri kø oppover, sier han.

- Men nedover er det jo kø?

- Ja, og der skal bussen få eget felt. Dette er en vinn-vinn for alle, sier Gunnes.

Vinter, snø og is

Han mener det nettopp er denne veien som er grunnen til at det ikke er enda flere som tar sykkelen fatt som beboer på Byåsen.

- Jeg tror vi bare er i startfasen for det kommer enda flere el-syklister, og derfor må vi legge forholdene til rette, sier han.

Ottar Michelsen påpeker at dette er hovedsykkelruten ned fra Byåsen, og mener det bare er et tidsspørsmål før det virkelig skjer en alvorlig ulykke langs vegen.

- En ting er sommersyklistene, men det som virkelig er ille er om vinteren når det er snø og is som gjør at det er umulig å bruke sykkelen, sier han.

Behandles i februar

Trioen understreker at sykkelstrategien ble vedtatt i bystyret i april 2014, og at det i et punkt der heter følgende:

«Tiltak prioriteres for å oppnå synlige resultater på kort sikt og høy kvalitet på lang sikt. Tilrettelegging av strekningsvise hovedruter prioriteres. Utbyggingsrekkefølgen for de ulike hovedrutene vedtas gjennom Miljøpakkens handlingsprogram. Bystyret ber om at alternativer for hovedsykkelruter fra Ila mot Byåsen blir utredet og lagt inn i kommende handlingsprogram»

- Vi har nå hatt to handlingsprogram til behandling, men dette er ikke omtalt. I februar legger vi igjen frem et handlingsprogram, og vi håper det nå blir en realisering av dette. Vi vet det må gjøres noe med ene buss-stoppen langas veien, men det skal ikke forhindre dette prosjektet, mener trioen.

HELÅRSSYKLIST: Øystein Furu Almo mener veien er uholdbar for syklister om vinteren. Foto: jens petter søraa
TRYGG SYKLING: Sykkelkameratene Geirmund Lykke (KrF), Jon Gunnes (V) og Ottar Michelsen (SV) vil gjøre Byåsveien fra Ila og oppover tryggere for syklister. Foto: Jens P. Søraa