Oppvekstdirektøren i Trondheim er tilbudt ny jobb

foto