Bygger et av Norges største datasentre i Tydal

foto