- En kan stille spørsmål ved hvorfor ikke sykehjemmene lærer av slike hendelser

foto