- Det har skjedd og vil mest sannsynlig skje igjen

foto