Både lensmann og ordfører måtte evakuere da noen tente på i rådhuset på Ørland

foto