Sjåføren hadde kjettinger, men la dem ikke på før bakken. Da gikk det galt på glatta

foto