- Jeg er redd for å bli smittet eller smitte andre

foto