Her tester de «saltstenger» for å hindre kvikkleireskred

foto