Politikerne erklærer krisesituasjon og vedtar massiv klimaplan

foto