Lege om Berit Nordstrands influensaråd: - Dette er feilinformasjon som kan være direkte farlig