Slakter domstol-reversering: - Dette virker lite gjennomtenkt

foto