- Meningsfullt når vi klarer å luke ut slike av veien

foto